Aktualności

Praktyczne informacje o dostępie do informacji

Na portalu "Natura 2000 i turystyka" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju umieszczono praktycnze porady i szkolenia o możliwym udziale społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących środowiska i jego ochrony.

 

Moduł informacyjny „Podręcznik obywatela” (http://natura2000.org.pl/podrecznik-obywatela/) wzbogaca treści e-szkolenia „Społeczeństwo obywatelskie” (http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie-2/wprowadzenie/) poprzez przedstawienie przykładów różnych formularzy wykorzystywanych przy poszukiwaniu informacji o środowisku oraz wzorów różnych pism, jakie trzeba sporządzać przy aktywnym udziale społecznym w przewidzianych prawem procedurach. Zawiera także wzory ogłoszeń z jakimi można się spotkać poszukując informacji o trwających procedurach środowiskowych.

 

Podręcznik składa się z trzech części:

I. Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

II. Wzory różnych pism do urzędów wraz z komentarzami

III. Wzory ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości informacji wraz z komentarzami

 

Polecamy!