Aktualności

Zakończenie II edycji projektu "Mam prawo wiedzieć i działać"

Z końcem roku 2017 zakończył się projekt „Mam prawo wiedzieć i działać. Inicjatywy obywatelskie seniorów na rzecz lokalnych społeczności i rozwoju Rad Seniorów.”

 

 

 

 

Podsumowanie projektu 

Dziękujemy wszystkim Uniwersytetom Trzeciego Wieku za uczestnictwo w projekcie i aktywność, a w szczególności za szerzenie wiedzy i za zaangażowanie słuchaczy w działania partycypacyjne na rzecz swojej lokalnej społeczności.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

 • dwudniowe szkolenie dla Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w którym uczestniczyło 60 przedstawicieli 17 uczelni, 
 • 10 wykładów dla słuchaczy na 10 UTW, dla w sumie 665 osób,
 • przekazanie UTW publikacji „Podręcznik Seniora -  lidera lokalnych inicjatyw ekologicznych” w ilości 2000 egz.

15 Uniwersytetów prowadziło działalność Sekcji Edukacji Ekologicznej w semestrze zimowym 2017 roku. W ramach sprawozdań przedstawiono projekty inicjatyw lokalnych opracowanych na UTW oraz szereg aktywności.

 

Inicjatywy i działania Sekcji Edukacji Obywatelskiej

Uniwersytety w ciągu kilku miesięcy przygotowały szereg ciekawych pomysłów mających pozytywny wpływ na swoje otoczenie, wiele z nich aktywnie je realizuje:

 

 • „Ogród społecznościowy UTW” - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach.

Na zaniedbanych działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Starachowicach słuchacze utworzyli Ogród Społecznościowy dla członków UTW, w którym seniorzy pracują wspólnie z młodzieżą szkolną.

Planowanie nasadzeń w ogrodzie - Starachowice

 

 • „Żeby chronić trzeba poznać” - Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Słuchacze UTW w Gniewie opracowują przewodnik turystyczno – ekologiczny „Gniewskie opowieści, czyli o czym szumią stare drzewa”, organizując cykl wycieczek pieszych i rowerowych szlakiem gniewskich pomników przyrody, starych drzew i alej.

Wycieczka szlakiem gniewskich pomników przyrody - Gniew

 

 • „TIK TAK Punkt wsparcia informatycznego dla seniorów” - Uniwersytet Otwarty "Pokolenia" w Podkowie Leśnej.

W ramach projektu zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla seniorów, świadczący usługi wsparcia technologicznego dla seniorów w zakresie obsługi urządzeń typu : telefon komórkowy, smart fon, laptop, notebook, komputer, aparat cyfrowy oraz programów typu GPS, FB, Instagram, What’s up i inne.

 • „Gra w bule integruje” - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.

Gra w bule jest formą rekreacji dla wszystkich bez względu na wiek. Zadanie polega na utworzeniu bulodromu - toru do gry w bule o wymiarach turniejowych, który uatrakcyjni nadmorski park w Kołobrzegu.

 • „Rewitalizacja parku” - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży.

Seniorzy w Chodzieży współpracują z władzami miejskimi, artystami i mieszkańcami, aby zaniedbany park z fontanną znów był oazą zieleni i wypoczynku seniorów i ich wnuków.

Uroczyste otwarcie symbolicznej 'FURTKI" w ogrodzie - Chodzież

 

 • „Coś z niczego” - Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Słuchacze UTW w Zawierciu przygotowali projekt zachęcający do społecznej wrażliwości na problem segregacji i recyklingu opakowań. Podczas nauki upcyklingu uczestnicy poznają tradycyjne techniki rękodzielnicze oraz współczesne trendy jak np. art-recykling.

 • „Senior wspiera Naturę” - Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku.

Seniorzy z Wejherowa będą sadzić kolejne drzewa w Parku Miejskim  w Wejherowie oraz budować i instalować domki dla ptaków i owadów.

 • „Patio – oaza seniora” - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce.  

Studenci z Warki postanowili teren zielony w środku budynku CeSiR, gdzie spotykają się trzy grupy seniorów, zagospodarować na miejsce przyjazne seniorom i nie tylko. Będą się spotykać tu z dziećmi i innymi grupami, przekazywać wiedzę, pielęgnować zioła, kwiaty, tworzyć budki dla owadów.

Zagospodarowanie patio - Warka

 

W projekcie seniorzy wraz z dziećmi, podczas wykładów, konkursów i warsztatów budowania domków dla owadów, będą uczyć się, jak ratować pożyteczne owady w minibiocenozach miejskich 

 • „Seniorze – uaktywnij się” Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pakiet aktywności skierowany do seniorów wykluczonych społecznie a nie odnajdujących się w standardowej ofercie UTW, polegający na organizacji specjalnych spotkań, wyjazdów i warsztatów.

Wyprawa na grzyby - Grodzisk Wielkopolski

 

 • „Akademia Seniora” - Słupski UTW.

Opracowanie w ramach budżetu partycypacyjnego pakietu zajęć dla seniorów, także poza środowiskiem UTW, dopasowanego do ich specyficznych potrzeb dzięki wykorzystaniu wyników przeprowadzonej ankiety badawczej.

Akcja informacyjna, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, połączona z poznawaniem problematyki ekologicznej miast w Polsce.

 • Bytomski UTW – planowanie rewitalizacji zaniedbanych terenów w mieście.
 • "Ławeczka seniora" - UTW Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża JPII w Białej Podlaskiej.

Słuchacze planują postawienie ławeczki, która służyłaby spotkaniom grupy „kijkowej” UTW, jak również babciom (również rodzicom) przychodzącym po swoje pociechy.

 • "Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej" - Uniwersytet 3 Wieku w Malborku.

Organizacja konkursu wiedzy obywatelskiej wśród słuchaczy.

 Wręczenie nagród  w Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej - Malbork

 

Wybrane inicjatywy zostały nagrodzone w konkursie na najciekawszą inicjatywę lokalną. Jury konkursu, po przejrzeniu zgłoszonych inicjatyw zdecydowało o przyznaniu nagród dla UTW, które najlepiej zrealizowali założenia projektu, dla kryteriów: jakość zgłoszeń, zaangażowanie społeczne (także w formie działalności Sekcji Inicjatyw Obywatelskich), terminowość.

Opis wybranych inicjatyw i sprawozdania systematycznie będą pojawiały się na podstronie http://edukacjaseniora.pl/sekcja-utw