Aktualności

Inicjatywy obywatelskie NFOSiGW

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu "Inicjatywy obywatelskie" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

 

 

 


Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r.

 

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne są na stronie:  https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

 

Cele programu:

Cel ogólny:
Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Cele szczegółowe:

  1. rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
  2. uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
  3. usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

 

Sekcje Edukacji Obywatelskiej oraz Słuchacze innych UTW mogą skorzystać z dofinansowania dizęki współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie. Szczegóły: http://edukacjaseniora.pl/sekcja-utw/90-konkurs-nfosigw-inicjatywy-obywatelskie-dla-srodowiska