Aktualności

Działaj lokalnie - projekt wspierajacy inicjatywy lokalne

 

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców). Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

 

Więcej na:

http://www.dzialajlokalnie.pl/

Artykuł o "Działaj lokalnie" znajdziecie w zakładce "Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej"