Aktualności

Inicjatywy Sekcji Edukacji Obywatelskiej - podsumowanie projektu

Z końcem 2015 roku oficjalnie zakończył się projekt "Mam prawo wiedzieć i działać". 

 

 

Pracowity semestr rozpoczęło spotkanie przedstawicieli UTW na szkoleniu w Mościbrodach. Następnie, w ramach Sekcji Edukacji Obywatelskiej seniorzy pracowali nad pomysłami, które poprawiłyby stan lokalnej przyrody. Na części UTW odbyły się wykłady dla szerokiego grona słuchaczy. Uniwersytety otrzymały też materiały pomocnicze dla wprowadzenia tematu do programu: publikacje klasyczne i elektroniczne.

Podsumowaniem pracy liderów UTW i członków Sekcji Edukacji Obywatelskiej były projekty inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony środowiska. Otrzymaliśmy świetne pomysły:

 Zdrowie w słoiku
 Staromiejski UTW w Warszawie
 Rzeka Gwda dla każdego. Stworzenie ścieżki  edukacyjno-rekreacyjnej.
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
 Rekreacja nad jeziorem Sajmino
 Stowarzyszenie UTW w Ostródzie
 Warsztaty i stoisko edukacyjne na jarmarku  świąteczno-bozonarodzeniowym
 UTW Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi        Lidzbarskiej
 Ławeczka dla Seniora
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Błoniu
 Piekne parkowe widoki na boki
 Zawierciański Uniwersytet III Wieku
 Zaproś pszczołę do ogrodu.
 Uniwersytet Otwarty Pokolenia w Podkowie  Leśnej
 Drzewo Życia
 Stowarzyszenie "Akademia Złotego Wieku"  UTW w Wejherowie
 KLIMAT ŁĄCZY POKOLENIA 
 UTW Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły  Zarządzania i Przedsiebiorczości
 Ratujemy pszczoły, trzmiele  - budujemy im  hotele.
 UTW przy Wyższej Szkole Zarządzania  Środowiskiem w Tucholi
 Aleja Radości Trzeciego Wieku 
 Miński UTW Stowarzyszenia "Radość Trzeciego  Wieku"
Senior na Rowerze – Bezpieczny senior dba o środowisko
 Pierwszy Żoliborski UTW w Warszawie

 

Wszystkie incjatywy mogą stanowić podstawę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej zgłaszanej do samozrądu na podstawie na podstawie art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., lub pojawiających się w konkursach, np "Inicjatywy lokalne" NFOŚiGW.

Treści inicjatyw stanowią własnosć intelektualną autorów, ale uzyskaliśmy zgodę na publikację niektórych projektów. Więcej na http://edukacjaseniora.pl/sekcja-utw

 

Poniżej zdjęcia Sekcji Inicjatyw Obywatelskich. DZIĘKUJEMY!

 

Staromiejski UTW w Warszawie

Akademia Złotego Wieku w Wejherowie

UTW w Pile

Stowarzyszenie UTW w Ostródzie

Miński UTW Stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku"

UTW Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Błoniu

Uniwersytet Otwarty Pokolenia w Podkowie Leśnej

Zawierciański Uniwersytet III Wieku

UTW w Tucholi

Pierwszy Żoliborski UTW w Warszawie