Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Incjatywa lokalna Staromiejskiego UTW w Warszawie przysłana jako zadanie koncepcyjne projektu "Mam prawo wiedzieć i działać"

więcej

Mieszkańcy małych miejscowosci (do 20 tys. mieszkańców) mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich inicjatyw lokalnych w ramach programu "Działaj lokalnie"

więcej

Każda inicjatywa może mieć inną strukturę i charakter. Polecamy jednak skorzystać z załączonego wzoru, który porządkuje elementy konieczne do stwprzenia kompletnego projektu.

więcej