Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działań sekcji wolontariatu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chodzieży.

UTW w Chodzieży przedstawił inicjatywę związaną z ochroną terenów zielonych w mieście.

 

 

Sprawozdanie z działań sekcji wolontariatu w zakresie edukacji obywatelskiej „MAM PRAWO WIEDZIEĆ l DZIAŁAĆ" na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chodzieży.

Sekcja wolontariatu w naszym UTW działa już od 2013 roku, podejmuje szereg inicjatyw społecznych związanych z naszym środowiskiem. Realizowano już projekty „Rok dla klimatu" "Bioróżnorodność to także my". Od czerwca 2017r. działania tej sekcji zostały poszerzone o edukacje obywatelską. Dużą pomocą w nowych działaniach był udział naszych członków /3 osoby/ w konferencji, która odbyła się w Grębiszewie w czerwcu br.

Na spotkaniu grupy wolontariatu z kol. Henryką Sumorek-Zalwert- wice prezes UTW /uczestniczką konferencji/, przedstawiono główne założenia działań, które mają na celu pobudzenie aktywności lokalnej na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Poświęcając zaangażowanie, czas i doświadczenie sekcji wolontariatu możemy świadomie kształtować nasze lokalne warunki. Seniorzy dysponują czasem i doświadczeniem , co powoduje ,że maja unikalna okazję wywierania wpływu na kształt świata w jakim żyjemy .

Ważnym składnikiem działań na rzecz zdrowia środowiska jest promowanie zielonych „płuc" w mieście. Najczęstszą niekorzystną zmiana jest likwidacja parków z terenów zielonych. Podczas spacerów badawczych naszych wolontariuszy i zebraniu informacji o potrzebach seniorów i młodego pokolenia, przygotowano scenariusz i projekt rewitalizacji parku ze starą fontanną. Park ten od wielu lat nie wzbudzał żadnego podziwu i zainteresowania mieszkańców naszego miasta, budził tylko strach i niechęć do odpoczynku.

Grupa członków UTW podjęła starania o rewitalizacje tego miejsca. Na spotkaniu z Burmistrzem naszego miasta przedstawiono propozycje przywrócenia do świetności tego parku. Dzięki wsparciu władz samorządowych dostaliśmy szanse na to , aby park ten znów był oazą zieleni i wypoczynku seniorów i ich wnuków. Do działań tych zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola nr 4" Pod Dębusiem Olbrzymkiem" oraz mieszkańców naszego miasta. W parku tym teren został przekopany, zasiana trawa, zasadzone krzewy i rośliny wieloletnie. Ponadto nieczynna od wielu lat fontanna została oczyszczona, naprawiona i przywrócona do działania. W okresie letnim przedszkolacy i wolontariusze dbali o rośliny, podlewając je i ciesząc się z efektów swojej pracy. Park ten odzyskał swoją dawną świetność dzięki działaniom naszej sekcji wolontariatu UTW.

W parku tym w okresie lipiec-wrzesień br. odbywało się już wiele imprez integracyjnych: pożegnanie lata, Narodowe Czytanie wspólnie z Miejska Biblioteką Publiczną, spotkania tematyczne- kwiaty, pszczoły , ekologia. W bieżącym roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży obchodził swoje 10-lecie istnienia na edukacyjnej mapie powiatu chodzieskiego. Dla uczczenia tej rocznicy wspólnie z władzami miasta i lokalnymi artystami ufundowana została symboliczna "FURTKA", która zamyka niemożliwe, a otwiera to co jeszcze przed nami, otwierając się na współpracę i integrację z mieszkańcami naszego miasta.

Uroczyste otwarcie tej symbolicznej 'FURTKI" odbyło się 19 października br . , z udziałem Burmistrza naszego miasta, dzieci z Przedszkola Nr 4'Pod Dębusiem Olbrzymkiem", słuchaczy UTW oraz mieszkańców miasta Chodzieży . Symboliczną biało-czerwoną wstęgę przecinali Burmistrz Miasta z prezes UTW, projektant i wykonawca dzieła oraz przedstawicielka grupy wolontariatu z przedszkolakiem. Na uroczystości obecne były lokalne media: telewizja Antserwis i lokalna prasa.

Lokalna inicjatywa naszej grupy wolontariatu spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa Chodzieży, otrzymaliśmy także wiele pozytywnych gratulacji świetnego pomysłu na dalsze ożywienie wizerunku parku ze starą fontanną od mieszkańców Chodzieży .

W dalszych naszych działaniach planujemy cykliczne spotkania: - akcja otulmy drzewa szalikiem przed zimą, lepienie bałwana wspólnie z przedszkolakami, powitanie WIOSNY, uruchomienie fontanny, latem piknik rodzinny- gry i zabawy międzypokoleniowe, oraz stała dbałość i troska o rośliny w naszym parku. Park ten stał się już miejscem widocznym , docenianym i często odwiedzanym przez naszych mieszkańców , jest "oczkiem w głowie " dla słuchaczy naszego uniwersytetu.

 

Za grupę edukacji obywatelskiej: Maria Peche, Henryka Sumorek-Zalwert

Prezes UTW:  Jadwiga Należyty