Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Konkurs NFOŚiGW "Inicjatywy obywatelskie dla środowiska"

Sekcje Edukacji Obywatelskiej mogą opracować swój projekt inicjatywy lokalnej dostosowanej do warunków trwającego konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą "Inicjatywy obywatelskie dla środowiska".

 

 

 

 

Szczegóły konkursu i kryteria istotne dla autorów inicjatyw lokalnych zawiera prezentacja: "Inicjatywy obywatelskie dla środowiska Program NFOŚiGW, konkurs 2015r."  

 

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne są na stronie:  https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/