O Projekcie

Chcesz mieć wpływ na swoje otoczenie? Ochronić przyrodę dla swoich dzieci i wnuków?  Wyrazić opinię lub stworzyć inicjatywę lokalną? Poznaj swoje prawa i możliwości! 

Projekt " Mam prawo wiedzieć i działać! Edukacja obywatelska na rzecz zrównoważonego rozwoju na Uniwersytetach Trzeciego Wieku" ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku o tematykę partycypacji społecznej dla pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród seniorów oraz wzmocnienia działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt polega na wdrożeniu edukacji obywatelskiej w formule kaskadowej na Uniwersytetach Trzeciego Wieku przy udziale najaktywniejszych ich członków. W ramach projektu zrealizowane będzie szkolenie dla Liderów Edukacji Obywatelskiej, którzy następnie w ramach II kaskady przekażą wiedzę w swojej organizacji w ramach utworzonych Sekcji Edukacji Obywatelskiej. Beneficjenci zdobędą wiedzę na temat możliwości działań społecznych w kontekście zrównoważonego stylu życia i racjonalnej gospodarki zasobami oraz konieczności ochrony środowiska i bioróżnorodności. Pozwoli im to na zwiększenie poczucia sprawczości, poczucie odpowiedzialności wobec środowiska i lokalnej społeczności oraz uzyskanie konkretnych narzędzi i sposobów umożliwiających podjęcia działań w tym oddolnych inicjatyw obywatelskich dla rozwiązania lokalnych problemów.

 

 

Jakie działania proponujemy seniorom?

Ucz się i integruj na dwudniowej Konferencji dla 60 liderów z UTW:

  • Poznaj przepisy prawa i możliwości wpływu na administrację i władze samorządowe
    w zakresie ochrony środowiska, sposoby identyfikacji problemów w lokalnym otoczeniu oraz przyjazne Słuchaczom techniki partycypacyjne,
  • dowiedz się jakie są źródła finansowania lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przejdź krótki kurs pisania wniosków,
  • spędź miło czas podczas spotkania integracyjnego i nawiąż kontakty z liderami innych UTW.

Zainicjuj sekcję Edukacji Obywatelskiej na swoim UTW dzięki atrakcyjnym materiałom edukacyjnym.

Nazwijcie się liderami, podzielcie się wiedzą i materiałami edukacyjnymi z kolegami z UTW, stwórzcie projekt inicjatywy lokalnej i wygrajcie nagrodę!