Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Wzór wniosku inicjatywy lokalnej

Każda inicjatywa może mieć inną strukturę i charakter. Polecamy jednak skorzystać z załączonego wzoru, który porządkuje elementy konieczne do stwprzenia kompletnego projektu.

 

 

 

 

 

 

WZÓR DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

 

 1. Tytuł projektu.

Nazwa powinna być chwytliwa, łatwo wpadająca w pamięć.

 

 1. Opis środowiska

Podstawowe informacje na temat środowiska działania.

 

 1. Analiza SWOT

Analiza mocnych i słabych strony projektu, szanse i zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych.

 

 1. Wizja i misja

Jak środowisko działania ma wyglądać po zmianie? Co grupa projektowa zrobi, żeby to osiągnąć?

 

 1. Cele i zamierzenia projektu

Co konkretnie chcemy osiągnąć naszymi działaniami?

 

 1. Opis zaplanowanych działań, uzasadnienie podjęcia ich, grupa odbiorców.

Ogólny opis projektu: Dlaczego zdecydowaliście się go realizować? Do kogo przede wszystkim kierowany jest projekt?

 

 1. Sojusznicy, zasoby, otoczenie

Z czego (i kogo) można korzystać? Relacje, pomieszczenia, dofinansowania, materiały biurowe, narzędzia, doświadczenia.

 

 1. Budżet

Jakie będą wydatki w projekcie? Środki trwałe, wynagrodzenia, itp., skąd wziąć te pieniądze?

 

 1. Harmonogram prac i działań

Konkretne produkty projektu w konkretnych terminach, ułożone w logiczny ciąg

 

 1. Zarządzanie ryzykiem

Co może zagrozić terminowemu wykonaniu harmonogramu? Co może zagrozić jakości podjętych działań? Jak wyeliminować te czynniki?

 

 1. Ewaluacja

Jaki jest rejestr doświadczeń? Co się udało, co się nie udało? Jakie są wnioski na przyszłość (czy inne projekty dostarczają nam wiedzy jak lepiej zaplanować ten projekt?

 

Pobierz wzór przygotowania wniosku