Załóż na UTW Sekcję Edukacji Obywatelskiej

Sekcja Edukacji Obywatelskiej przy Artystycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Agora Nestora” w Bydgoszczy

Przedstawiamy informacje o działalności Sekcji Edukacji Obywatelskiej na UTW "Agora Nestora" oraz opis ich bardzo potrzebnej inicjatywy o dokarmianiu ptaków.

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja Edukacji Obywatelskiej przy Artystycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Agora Nestora” w Bydgoszczy

Sekcja Edukacji Obywatelskiej powstała przy naszym UTW 25 października 2017 r. W jej skład weszło 8 słuchaczy a do grudnia 2017 opiekę nad nią pełni koordynator UTW z ramienia Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (organizatora UTW) Hanna Parucka. Od stycznia 2018 obowiązki opiekunów przejmuje nowo powstała Rada Słuchaczy.

W ramach projektu przeprowadzono dwie wycieczki do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, gdzie członkowie sekcji poznali najnowsze metody recyklingu i utylizacji odpadów miejskich oraz zapoznało się z problematyką ekologiczną dotyczącą miast w Polsce. Były to tzw. działania przygotowawcze mające na celu uświadomienie problemów z jakimi borykają się instytucje i wolontariusze walczący o jak najczystsze otoczenie, zachęcenie do wzięcia udziału w sekcji, wreszcie skłonienie do pracy nad projektem mającym na celu chociażby drobną poprawę świadomości ekologicznej.

Bydgoszcz jest miastem integralnie związanym z rzeka Brdą – ulubionym miejscem spacerów mieszkańców jej brzegami. Wyspy na rzece, zatoczki są siedliskiem licznego ptactwa – kaczek, cyranek, łabędzi, rybitw, mew a ostatnio (w okresie zimowym) i kormoranów. Obok – na skwerach i placach (a Bydgoszcz jest jednym z najzieleńszych miast w Polsce) spotykamy parkowe i leśne ptaki. Nic więc dziwnego, że pragnąc naturalnego kontaktu z fauną, bydgoszczanie bardzo chętnie je dokarmiają. Robią to tak, jak inni nieuświadomieni obywatele w całym kraju, rozrzucając nieświeży chleb, resztki fast foodów i wszystko to, czego sami już nie są w stanie spożyć.

Nasi słuchacze także lubią ptaki, chcą je widzieć w swym otoczeniu zdrowe i liczne. Proste uświadomienie, jak łatwo chcąc pomóc niechcący szkodzimy stało się pierwszym celem tej grupy.

Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy skromne ulotki (w załączniku), które rozdawane są w miejscach odpoczynku i relaksu naszych sąsiadów. Uświadamiają one bezsens bezmyślnego dokarmiania, radzą jak robić to prawidłowo. Do tej pory rozdaliśmy 160 sztuk takich ulotek.

Grupa pragnie rozwijać działania i pozyskiwać nowych członków – projekt ma być działaniem ciągłym. W lutym 2018 przewidywane jest spotkanie z ornitologiem, na które także zaproszeni będą inni starsi bydgoszczanie, a stałej części sekcji ma ono dopomóc w realizacji dalszych działań uświadamiających, jak współżyć z naszymi pierzastymi sąsiadami.

Hanna Parucka

 

Ulotkę inicjatywy można pobrać  TUTAJ